diumenge, 11 de maig del 2008

HAIKÜS i TANKES de la lliçó 24 la mort de l'Estefania

La matinada
preludi de tronada
morir l'Albera

L'Habit de monja
en que s'àcostumava
a disfresar-se
les seves mans prenia
quan la mort l'esperava